Luottamusmieskoulutus

Kun olet kiinnostunut hakeutumaan luottamusmieskoulutukseen, ota yhteyttä yrityksesi luottamusmieheen. Jos toimit työpaikkasi luottamusmiesorganisaatiossa, työnantajasi on velvollinen maksamaan palkan kurssiajalta. Muussa tapauksessa tiedustele ansionmenetyskorvauksia ja kurssimaksua ammattiosastostasi.

 

http://www.kio.fi/koulutustarjonta/luottamusmieskoulutus/