MÄNTYLÄN PÄÄRAKENNUS 2021Ahtausalalle työehtosopimus

 

Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n hallitukset ovat hyväksyneet 12 kuukauden mittaisen uuden työehtosopimuksen ahtausalalle. Sopimus alkaa nykyisen sopimuksen päätyttyä 1.2.2021 ja kestää 31.1.2022 saakka.

 

Sopimuskausi sisältää kaksi palkantarkistuspistettä. 1.2.2021 palkkojen yleiskorotus on 2,0 % ja 1.10.2021 palkkojen yleiskorotus on 0,15 %.

 

Sopimuksessa on useita tekstimuutoksia ja työryhmiä, joiden avulla pyritään lisäämään muun muassa alan työturvallisuutta, työssäjaksamista sekä työkykyä yllä pitävää toimintaa ja edistämään yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia.

 

Lisätietoja:Tom Hemming

0442323286

 

*
*
*
*
*
*

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.
Luottamusmiesten ja toimikunnan jäsenten tulee täyttää tämä toimihenkilökaavake.

Osasto käyttää näitä tietoja osaston toiminnan kannalta välttämättömiin toimintoihin.