Lomatuki

Ammattiosaston lomatuki

Ammattiosasto maksaa jäsenilleen lomatukea 100 euroa kerran kalenterivuodessa. Tukea maksetaan AKT:n lomanviettopaikoilla vietetyistä vähintään viisi vuorokautta kestäneistä lomista. Lomatuen maksamista varten tulee ammattiosastolle toimittaa kopio alkuperäisestä laskusta ja maksukuitti sekä tilinumero, johon tuki maksetaan.

Tositteet tulee toimittaa ammattiosaston toimistolle osoitteeseen Museokatu 4  48100 KOTKA.