Lomatuki

Ammattiosaston lomatuki

 

Ammattiosasto maksaa jäsenilleen lomatukea 100 euroa kerran kalenterivuodessa.

Tukea maksetaan AKT:n lomanviettopaikoilla vietetyistä vähintään viisi vuorokautta kestäneistä lomista.

Lomatuen maksamista varten tulee ammattiosastolle toimittaa kopio alkuperäisestä laskusta ja maksukuitti sekä tilinumero, jolle tuki maksetaan.

Tositteet tulee toimittaa ammattiosaston toimistolle osoitteeseen Museokatu 4  48100 KOTKA.