Stevecon ahtaajille siirtymissopimus Haminaan

8.11.2017

Kotkan Ahtaustyöntekijät ry. os 137 ja Steveco Oy ovat sopineet ahtaajien liikkumisesta työajan ulkopuolella Kotkan satamanosien sekä Kotkan ja Haminan satamien välillä. Sopimus sisältää työskentelyn tytäryhtiö Oy Saimaa Terminals Ab Haminan terminaalissa.

Vakituisten ja määräaikaisten ahtaaajien osalta sopimuksen sisältö on identtinen aikaisemmin voimassa olleeseen Haminan liikkumissopimukseen varrattuna. Liikkuminen Haminaan perustuu vapaaehtoisuuteen.Vakituisten osalta Kotkan sisäistä liikkumissopimusta ei ole muutettu.

Tilapaisten työntekijöiden osalta uusi sopimus mahdollistaa vapaaehtoisuuteen perustuen tilapäisen työntekijän työllistymisen myös muussa vuorossa kuin omassa sekä toisessa satamanosassa että myös Haminassa yhtiön tarpeen mukaan. Tilapäisille ahtaajille tiedotetaan sopimuksen sisällöstä tarkemmin lähipäivinä.

Kaikkien suostumuksensa liikkumiseen antavien ahtaajien on ilmoittauduttava Kotkan resurssikeskukseen puh.0442323571.

Lisätietoja:

Jarkko Arpula

pääluottamusmies

0442323286