MULTI-LINK TERMINALS LTD IRTISANOI SUURIMMAN OSAN TYÖNTEKIJÖISTÄÄN

Kotkan satamassa operoiva satamaoperaattori Multi-Link Terminals on YT-neuvottelujen päätyttyä irtisanonut 28 henkilöä 34 työntekijästään. Irtisanotuista 22 on työskennellyt ahtaajana, viisi toimistotehtävissä ja yksi työnjohtajana.

Multi-Link Terminals on irtisanomisia tehdessään tietoisesti rikkonut ahtaajien työehtosopimusta irtisanomalla ahtaajien neuvottelukunnan jäseniä. Ammattiosasto tuomitsee Multi-Link Terminalsin laittomat toimet ja vaatii Satamaoperaattorit ry:tä ryhtymään toimiin jäsenyrityksensä kuriin laittamiseksi. 

Allekirjoita kansalaisaloite paremmista työehdoista! - Fair Transport Europe